Người đại diện của doanh nghiệp là người được ghi nhận trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Pháp luật hiện nay không giới hạn người đại diện của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu làm Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần hiện hành  thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với người Việt Nam và người nước ngoài hiện nay đều giống nhau. Luật Minh Châu sẽ hướng dẫn cụ thể Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

1. Thành phần hồ sơ Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trình tự thực hiện Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
·     Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần và các văn bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.
·      Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
·     Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
(Quy định tại Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Lệ phí:
+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)
Mọi thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết
Hotline: 0937967242 -0937603786

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242