Khi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên muốn thay đổi tên công ty. Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp. Minh Châu trình bày các bước Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên như sau

Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

1. Thành phần hồ sơ :

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  3. Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trình tự thực hiện 

  1. Doanh nghiệp gửi Thông báo  Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
  2. đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
  3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  4. Khi nhận Thông báo Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên , Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
  5. Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp. 

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin liên quan đến việc Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên . Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết.

Hotline: 0937967242 -0937603786

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242