Doanh nghiệp tư nhân có quyền được đổi tên doanh nghiệp của mình sao cho không vi phạm quy định về đổi tên doanh nghiệp. Việc  làm thủ tục đổi tên doanh nghiệp tư nhân không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp.
Để làm thủ tục đổi tên doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện theo các bước sau:

tải xuống (1)

1. Thành phần hồ sơ
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trình tự thực hiện 
·     Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
·   Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
·     Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc làm thủ tục đổi tên doanh nghiệp tư nhân không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Lưu ý: Khi làm thủ tục đổi tên doanh nghiệp tư nhân, tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp. 

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Mọi thông tin liên quan đến  làm thủ tục đổi tên doanh nghiệp tư nhân?, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết.
– Hotline: 0937967242 -0937603786

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242