Khi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên muốn thay đổi điều lệ. Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Minh Châu trình bày các bước Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên như sau

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

  1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  + Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp:
Thông báo Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

+ Trường hợp thay đổi vốn điều lệ:
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

 + Trường hợp giảm vốn điều lệ:
Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
(Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 44 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP)

  1. Trình tự thực hiện:
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viêntrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
  • Trường hợp công ty đăng ký Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
  • Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP phải có các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.
  • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.
  1. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  2. Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin liên quan đến việc Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết.

Hotline: 0937967242 -0937603786

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242