Chi phí quản lý doanh nghiệp là khoản chi phí không thể thiếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Toàn bộ chi phí quản lý sẽ được phản ánh đầy đủ trong tài khoản 642. Vậy TK 642 là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết những nội dung cốt lõi của TK 642 mà Kế toán Minh Châu chia sẻ trong bài viết dưới đây!

>> Xem thêm: Tìm hiểu về bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

>> Xem thêm: Thông tư 200 áp dụng cho doanh nghiệp nào?

1. TK 642 là gì?

TK-642-la-gi-1

Tài khoản 642 phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 642 là tài khoản phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo đó, những khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải tính toán thật chính xác chi phí quản lý doanh nghiệp để kiểm soát chặt chẽ chi phí cũng như không gặp phải bất cứ sai sót nào khi tính toán lợi nhuận.

2. Nguyên tắc kế toán TK 642

Những chi phí nào thì được đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp 642? Nội dung này đều đã được hệ thống theo nguyên tắc kế toán mà bạn có thể tham khảo. Theo đó, TK 642 sẽ phản ánh các chi phí bao gồm:

TK-642-la-gi-2

 Kế toán cần tuân thủ các nguyên tắc khi ghi nhận chi phí quản lý 642

– Khoản phải trả cho nhân viên quản lý như tiền lương, tiền công, hay các khoản phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

– Chi phí dùng đồ dùng văn phòng như công cụ dụng cụ hay văn phòng phẩm

– Chi phí khấu hao tài khoản cố định dùng trong khâu quản lý doanh nghiệp

– Các loại thuế và phí như tiền thuê đất, thuế môn bài

– Các khoản dự phòng phải thu khó đòi

– Các hàng hóa và dịch vụ mua ngoài như điện, nước, fax, chi phí trả nhà thầu phụ, bảo hiểm liên quan đến tài sản…

– Chi phí bằng tiền khác như tiền tiếp khác, công tác phí, họp hội nghị khách hàng

Những chi phí quản lý doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn, chứng từ nhưng bị loại ra khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp thì sẽ được điều chỉnh trong tờ khai quyết toán thuế. Ngoài những tài khoản chi tiết cấp 2 đã quy định, tùy thuộc vào chính sách quản lý tại đơn vị mà có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 khác để phản ánh nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 642. Cuối kỳ sẽ tiến hành kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào bên Nợ tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh.

3. Kết cấu TK 642

Bên Nợ:

– Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ

– Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập ở kỳ trước mà chưa sử dụng hết)

Bên Có:

– Các khoản làm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 642

– Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập ở kỳ trước mà chưa sử dụng hết)

– Kế chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh

4. Nội dung phản ánh trong TK 642

Tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp được chia thành 8 tài khoản cấp 2. Gồm có:

tk-642-la-gi-3

Tài khoản 642 sẽ bao gồm 8 tài khoản cấp 2

– TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý, phản ánh các khoản trả cho cán bộ nhân viên quản lý như lương, phụ cấp, bảo hiểm, quỹ công đoàn

– TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý: phản ánh chi phí vật liệu đã xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm, vật liệu, công cụ dụng cụ

– TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng, phản ánh chi phí dụng cụ hay đồ dùng văn phòng phẩm đã dùng cho công tác quản lý

– TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ, phản ánh chi phí khấu hao dùng cho doanh nghiệp như phòng làm việc của các bộ phận, kho bãi, phương tiện vận tải, máy móc quản lý dùng trong văn phòng

– TK 6425: Thuế, phí, lệ phí, phản ánh chi phí thuế, lệ phí như thuế môn bài, tiền thuê đất hay các khoản phí khác

– TK 6426: Chi phí dự phòng, phản ánh khoản dự phòng phải thu khó đòi, khoản dự phòng phải trả được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh

– TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài, phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài nhằm phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp

– TK 6428: Chi phí bằng tiền khác, phản ánh chi phí khác thuộc quản lý chung doanh nghiệp không nằm trong các chi phí đã kể trên như chi phí tiếp khác, công tác phí…

Hy vọng với những chia sẻ trên đây đã giúp bạn đọc hiểu hơn về TK 642 là gì. Đây là tài khoản quan trọng trong hệ thống tài khoản kế toán, giúp doanh nghiệp xác định chính xác chi phí liên quan đến các hoạt động quản lý chung trong doanh nghiệp. Mọi câu hỏi xin vui lòng gửi về Kế toán Minh Châu để được giải đáp nhanh chóng. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

>>> Xem thêm:  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói và dịch vụ kế toán chi tiết TẠI ĐÂY

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242