Hao mòn tài sản cố định là chi phí luôn luôn có trong quá trình hoạt động, sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Đó là các chi phí hao mòn về máy móc, nhà xưởng, tài sản doanh nghiệp qua các năm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tính hao mòn tài sản cố định bằng ba phương pháp theo quy định của pháp luật nhé!

1. Hao mòn tài sản cố định là gì?

Hao mòn tài sản cố định là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định đó khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó có thể là hao mòn do yếu tố tự nhiên, do tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.

cach-tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh

Hao mòn tài sản cố định là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định

Hao mòn là hiện tượng khách quan và làm giảm giá trị cũng như giá trị sử dụng của tài sản. Hiện nay rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa hao mòn tài sản cố định với khấu hao tài sản cố định. Chúng hoàn toàn khác nhau. Theo đó, khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống giá trị tài sản vào các chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Phương pháp này mang tính chủ quan, do con người tự quy định để quy đổi tỷ lệ hao mòn ra giá trị tiền tệ.

2. Hướng dẫn cách tính hao mòn tài sản cố định

Tính khấu hao tài sản cố định là công việc mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện để xác định chính xác chi phí trong kỳ cũng như hiệu quả của haotj động sản xuất kinh doanh. Hiện nay có 3 phương pháp tính hao mòn tài sản cố định, tùy thuộc vào mô hình hoạt động như thế nào mà doanh nghiệp có thể lựa chọn một phương pháp phù hợp nhất.

2.1 Tính hao mòn tài sản cố định bằng phương pháp đường thẳng

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng có tỉnh ổn định trong năm, xuyên suốt thời gian sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp. Phương pháp này có thể áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay. Cách tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng:

cach-tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh-2

Hao mòn tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng áp dụng cho mọi lĩnh vực

Mức trích khấu hao hàng tháng = Mức trích khấu hao hàng năm /12

Mức trích khấu hao hàng năm = Nguyên giá TSCĐ / Thời gian trích khấu hao

Trong trường hợp mua tài sản cố định về dùng ngay trong tháng:

Mức trích khấu hao theo tháng phát sinh = (Mức trích khấu hao theo tháng / Tổng số ngày của tháng phát sinh) x Số ngày sử dụng trong tháng

2.2 Tính hao mòn tài sản cố định bằng phương pháp số dư giảm dần

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh chỉ áp dụng đối với các lĩnh vực công nghệ, có sự thay đổi và phát triển nhanh chóng. Tài sản cố định áp dụng phương pháp khấu hao này phải đảm bảo yêu cầu:

Cach-tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh-3

Hao mòn tài sản cố định bằng phương pháp số dư giảm dần áp dụng cho lĩnh vực công nghệ có sự thay đổi và phát triển nhanh

Là tài sản cố định mới, chưa qua sử dụng

Máy móc, thiết bị, dụng cụ đo lường thí nghiệm

Cách tính khấu hao tài sản cố định bằng phương pháp số dư giảm dần:

  • Mức trích khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ X Tỷ lệ khấu hao nhanh
  • Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh được xác định theo thời gian trích khấu hao của TSCĐ, được quy định như sau:

  • Thời gian khấu hao t ≤ 4 năm: 1.5
  • Thời gian khấu từ 4 năm < t ≤ 6 năm: 2
  • Thời gian khấu hao t > 6 năm: 2.5

2.3 Tính hao mòn tài sản cố định theo số lượng, khối lượng

Tài sản cố định áp dụng phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Tài sản cố định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm được tạo ra bởi tài sản đó
  • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm không thấp hơn 100% công suất thiết kế

Cách tính khấu hao tài sản cố định bằng phương pháp số lượng, khối lượng:

  • Mức trích khấu hao hàng tháng/năm = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng/năm x Mức trích khấu hao bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm
  • Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của TSCĐ / Số lượng theo công suất thiết kế

Trường hợp công suất hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải tiến hành xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định đó.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn cách tính khấu hao tài sản cố định đang được áp dụng hiện nay. Mọi câu hỏi và thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ với Kế toán Minh Châu để được tư vấn và giải đáp nhanh chóng. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp TẠI ĐÂY

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: