Khi doanh nghiệp muốn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên.  Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục chuyển đổi. Minh Châu trình bày các bước Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên đầy đủ và chi tiết nhất như sau.

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Điều lệ công ty chuyển đổi;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc làm thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;
  • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

2. Trình tự thực hiện:

  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • (Quy định tại Điều 28, 197 Luật Doanh nghiệp và Điều 25  Nghị định số 108/2018/NĐ-CP).

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).  

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin liên quan đến việc thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên. Quý khách vui lòng liên hệ Minh Châu để được tư vấn chi tiết.

Hotline: 0937967242 -0937603786

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242