Căn cứ vào Bộ luật số: 45/2019/QH14 được Bộ luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Luật Lao Động này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Theo Điều 163 Luật số: 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quy định : Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

Điều 163. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

  1. Thực hiện đầy đủ thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng lao động.
  2. Trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
  3. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc gia đình.
  4. Bố trí chỗ ăn, ở hợp vệ sinh cho người giúp việc gia đình nếu có thỏa thuận.
  5. Tạo cơ hội cho người giúp việc gia đình được tham gia học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp.
  6. Trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Trên đây là những quy định về Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: