1. Căn cứ vào Luật Đầu Tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 2. Luật số: 67/2014/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành

Theo Điều 50 Luật đầu tư số: 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Quy định : Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Điều 50. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.
 2. Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành bao gồm:
  1. a) Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
  2. b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
  3. c) Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;
  4. d) Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;
  5. đ) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
  6. e) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
  7. g) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  8. h) Bản sao hợp đồng BCC.
 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Trên đây là những quy định về  Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Tư vấn Minh Châu  cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242