Công văn số 2116/TCT-CS  ngày 22/5/2020 về giải đáp chính sách tiền thuê đất

Cơ quan tài chính xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và chuyển cho cơ quan thuế làm cơ sở xác định tiền thuê đất phải nộp.

Người sử dụng thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan thuế và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuê nếu không thực hiện nộp tiền thuê đất đúng thời hạn quy định. Trường hợp tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Sở Tài chính xác định lớn hơn tiền thuê đất phải nộp thì cơ quan thuế chỉ cho khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242