2. Công văn số 5309/TCT-DNL ngày 25/12/2018 về hóa đơn GTGT

Trường hợp Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì Công ty phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

Để giảm thiểu thủ tục hành chính khi phát hành, lưu trữ hóa đơn, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 để áp dụng hóa đơn điện tử.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242