Công văn số 74/TCT-KK ngày 07/01/2020 về việc đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có quyết định thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh để đăng ký lập địa điểm kinh doanh là vi phạm quy định về thành lập địa điểm kinh doanh. Cơ quan thuế quan lý địa điểm kinh doanh thực hiện xử phạt theo quy định nêu trên và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh, đồng thời thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trên địa bàn biết để thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242