1. Căn cứ vào pháp Luật thuế hiện hành. Căn cứ vào Luật, Nghị định, Thông tư có hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Luật Minh Châu có bài viết chi tiết về Quyết định thanh tra thuế

Điều 114. Quyết định thanh tra thuế

 1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp có thẩm quyền ra quyết định thanh tra thuế.
 2. Quyết định thanh tra thuế phải có các nội dung chính sau đây:
  1. a) Căn cứ pháp lý để thanh tra thuế;
  2. b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra thuế;
  3. c) Thời hạn tiến hành thanh tra thuế;
  4. d) Trưởng đoàn thanh tra thuế và các thành viên của đoàn thanh tra thuế.
 3. Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra.
 4. Quyết định thanh tra thuế phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thanh tra thuế.

Trên đây là những quy định về  Quyết định thanh tra thuế

Tư vấn Minh Châu  cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: