Luật Số: 50/2014/QH13 quy định về Thẩm định dự án đầu tư xây dựng của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Điều 56. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

  1. Dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư.
  2. Hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm:
    a) Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư;
    b) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
    c) Các tài liệu, văn bản có liên quan.
  3. Nội dung thẩm định dự án theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

Tư vấn Minh Châu  cung cấp dịch vụ khai báo thuế kế toán. Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: