Chính phủ ban hành Nghị định quy định Số: 26/2019/NĐ-CP chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản về Thủ tục cấp phép đối với tổ chức cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam

 

Điều 48. Thủ tục cấp phép đối với tổ chức cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:
  a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 11.KT Phụ lục IVban hành kèm theo Nghị định này;
  b) Bản sao chứng thực các giấy tờ, văn bản quy định tại Điều 55 Luật Thủy sản;
  c) Danh sách thuyền viên, người làm việc trên tàu cá theo Mẫu số 12.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bao gồm:
  a) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 13.KT Phụ lục IVban hành kèm theo Nghị định này;
  b) Giấy phép đã được cấp (đối với trường hợp Giấy phép bị rách, nát);
  c) Báo cáo về việc thay đổi tàu cá hoặc thay đổi nghề (nếu có).
 3. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép gồm:
  a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 14.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
  b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;
  c) Báo cáo tình hình hoạt động của tàu cá trong thời gian được cấp Giấy phép;
  d) Nhật ký khai thác thủy sản (đối với tàu hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản).
 4. Trình tự thực hiện như sau:
  a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động trong vùng biển Việt Nam gửi hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản;
  b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc (đối với cấp mới), 07 ngày làm việc (đối với cấp lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động thủy sản của tàu nước ngoài trong vùng biển Việt Nam theo Mẫu số 15.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
  c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản cấp gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản của tàu nước ngoài trong vùng biển Việt Nam theo Mẫu số 16.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
  d) Trường hợp không cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 5. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép như sau:
  a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác thủy sản là cơ quan thực hiện việc thu hồi giấy phép;
  b) Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 56 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động thủy sản và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tư vấn Minh Châu  cung cấp dịch vụ khai báo thuế kế toán. Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: