Chính phủ ban hành Nghị định quy định Số: 26/2019/NĐ-CP chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản về Thủ tục cấp phép xuất khẩu thủy sản

 

Điều 69. Thủ tục cấp phép xuất khẩu thủy sản

 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu loài thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện vì mục đích nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tếgửi hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản.
 2. Hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu loài thủy sản gồm:
  a) Đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu loài thủy sản theo Mẫu số 36.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
  b) Tài liệu chứng minh xuất khẩu loài thủy sản vì mục đích nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.
 3. Trình tự thực hiện cấp phép xuất khẩu loài thủy sản:
  a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổng cục Thủy sản xem xét nội dung hồsơ, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ;
  b) Tổng cục Thủy sản tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cấp phép xuất khẩu loài thủysản theo Mẫu số 37.NT Phụ lục IIIban hành kèm theo Nghị định này cho tổ chức, cá nhân sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không đồng ý hoặc nội dung hồ sơ không đạt, Tổng cục Thủy sản trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản nêu rõ lý do.

Tư vấn Minh Châu  cung cấp dịch vụ khai báo thuế kế toán. Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: