Căn cứ vào Bộ luật số: 45/2019/QH14 được Bộ luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Luật Lao Động này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Theo Điều 204 Luật số: 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quy định : Trường hợp đình công bất hợp pháp

Điều 204. Trường hợp đình công bất hợp pháp

  1. Không thuộc trường hợp được đình công quy định tại Điều 199 của Bộ luật này.
  2. Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công.
  3. Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công theo quy định của Bộ luật này.
  4. Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ luật này.
  5. Tiến hành đình công trong trường hợp không được đình công quy định tại Điều 209 của Bộ luật này.
  6. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 210 của Bộ luật này.

Trên đây là những quy định về Trường hợp đình công bất hợp pháp

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: