I-Thành lập công ty – (Gói căn bản)

 1. Giấy phép kinh doanh+ Mã số thuế
 2. Con dấu công ty (con dấu tròn)
 3. Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia.

Phí dịch vụ: Liên hệ  

II-Thành lập công ty – (Gói hoàn thiện)

 1. Giấy phép kinh doanh+ Mã số thuế
 2. Con dấu công ty (con dấu tròn)
 3. Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia.
 4. Thiết bị chữ ký số để khai thuế điện tử USB (thời hạn 03 năm sử dụng)
 5. Thiết lập hồ sơ pháp lý thuế ban đầu;
 6. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng tại: Minh Châu liên kết như: ACB, HD bank…;

Phí dịch vụ: Liên hệ  

III-Thành lập công ty – Gói hoàn chỉnh 100%

 1. Giấy phép kinh doanh+ Mã số thuế
 2. Con dấu công ty (con dấu tròn)
 3. Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia.
 4. Thiết bị chữ ký số để khai thuế điện tử USB (thời hạn 03 năm sử dụng)
 5. Đăng ký Hóa đơn điện tử 200 số (Thiết kế tạo mẫu, nộp hs phát hành)
 6. Thiết lập hồ sơ pháp lý thuế ban đầu;
 7. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng tại: Minh Châu liên kết như: ACB, HD bank…;
 8. Khắc tặng con dấu chức danh giám đốc (Loại tốt).

Phí dịch vụ: Liên hệ  

Thời gian thực hiện: 5 – 7 ngày làm việc (Cam kết không phát sinh thêm)

>>> Xem chi tiết Dịch vụ đăng ký kinh doanh ở Đồng Nai

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786  – 0937967242 (Zalo)
Website : ketoanminhchau.comdailythueminhchau.vnluatminhchau.vn   

Hỗ trợ giải đáp
error: