3. Công văn số 2404/TCT-CS ngày 13/6/2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư hỗn hợp

Trường hợp có kinh doanh có dự án đầu tư hỗn hợp (vừa kinh doanh khách sạn, vừa kinh doanh bất động sản) thì Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn cơ sở kinh doanh tự xác định phần giá trị tài sản được hạch toán là tài sản cố định và phần giá trị tài sản không được hạch toán là tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính. Đối với số thuế GTGT đã hoàn tương ứng với phần giá trị tài sản không hình thành tài sản cố định của dự án đầu tư, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thực hiện xử lý theo quy định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242