5. Công văn số 1194/TCT-CS ngày 03/4/2019 về hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế thống nhất Quan điểm 1 của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 76601/CT-TTHT ngày 19/11/2018 nêu trên, theo đó đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242