Công văn số 437TCT-CS ngày 28/10/2019 về lệ phí môn bài của Chi nhánh doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Điều 18 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Khoản 1, 4 Điều 46 Luật Doanh nghiệp, trường hợp chi nhánh của công ty TNHH Thể thao Minh Khôi được thành lập khi công ty TNHH Thể thao Minh Khôi đã được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; Chi nhánh này được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh (không phải Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì Chi nhánh của công ty TNHH Thể thao Minh Khôi không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 18 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242