1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành

Theo Điều 108 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Quy định Miễn nhiệm, cách chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước

Điều 108. Miễn nhiệm, cách chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước

 1. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:
  1. a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 103 của Luật này;
  2. b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;
  3. c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân cộng thực hiện nhiệm vụ khác;
  4. d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 2. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên bị cách chức trong trương hợp sau đây:
  1. a) Không thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  2. b) Không hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 01 năm;
  3. c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên quy định tại Luật này và Điều lệ công ty;
  4. d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là những quy định về Miễn nhiệm, cách chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước

Tư vấn Minh Châu cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp mới nhất tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội  và các tỉnh lân cận.

MINH CHAU TAX & ACCOUNTING GROUP
Hotline : 0937 603786 – 0937967242 (Zalo)

Website : ketoanminhchau.com – dailythueminhchau.vn – luatminhchau.vn

 

 

 

 

 

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242