Công văn số 3096/TCT-CS ngày 06/8/2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi trường.

1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.”

Tai Điểm 10 Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ thống nhất như sau:

“Chính phủ thống nhất: Than cốc, dầu tái sinh không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo Luật thuế bảo vệ môi trường, số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với than cốc, dầu tái sinh (nếu có) kể từ thời điểm Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế theo đề nghị của Bộ Tài chính”.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và hồ sơ cụ thể để thực hiện theo quy định của pháp luật.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242