Công văn số 3120/TCT-DNL ngày 08/8/2019 về thời điểm xuất hóa đơn GTGT bán hàng hóa

Khi xuất bán hàng hóa tại Việt Nam, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện lập hóa đơn giá trị gia tăng tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giá bán chính thức khác với giá bán trên hóa đơn đã lập thì Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242