1. Công văn số 2381/TCT-CS ngày 12/6/2019 về thuế chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án khôi phục, cải tạo

Trường hợp Công ty Cổ phần BT20 – Cửu Long là doanh nghiệp mới thành lập để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km0+00 – Km123+105, 17 trên địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng BT” được ký kết với Bộ Giao thông vận tải thì doanh thu Hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%. Công ty Cổ phần BT20 – Cửu Long phải lập hóa GTGT với thuế suất thuế GTGT 10%, kê khai và nộp thuế GTGT đối với doanh thu từ Hợp đồng BT nêu trên theo quy định, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá trị Hợp đồng BT chưa có thuế GTGT.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242