Công văn số 3470/TCT-DNL ngày 30/8/2019 về việc chính sách thuế TNDN đối với khoản đầu tư ra nước ngoài

Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp quy định:

“4. Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.”

Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản dự phòng đầu tư ra nước ngoài đã trích lập như sau:

“5. Số dư dự phòng các khoản đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019.”

Căn cứ quy định nêu trên, năm 2018 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có trích lập dự phòng đầu tư ra nước ngoài số tiền 210.633.736.930 đồng, đề nghị Ngân hàng hoàn nhập và ghi giảm chi phí số tiền đã trích lập nêu trên để tính thuế TNDN phải nộp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242