Công văn số 411/TCT-DNL ngày 04/02/2020 về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

1Về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử:

Hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam lập giao cho khách hàng không phải là đơn vị kế toán thì không phải có chữ ký điện tử của người mua. Trường hợp người mua là đơn vị kế toán, nếu có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Ngân hàng với khách hàng như: hợp đồng kinh tế, biên nhận thanh toán, phiếu thu… thì Ngân hàng lập hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của khách hàng.

2. Về việc lập hóa đơn điện tử điều chỉnh:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hóa đơn điện tử đối với hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã lập sau đó phát hiện sai sót, Ngân hàng lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên hoặc văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót, đồng thời Ngân hàng phải lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242