Công văn số 3236/TCT-DNL ngày 14/8/2019 về việc khai nộp thuế TNCN khi xử lý tài sản bảo đảm

Ngày 21/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 4732/NHNN-PC về tăng cường hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại tổ chức tín dụng, trong đó có nội dung:

“…Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu phương án xử lý, chủ động thỏa thuận có 1 các bên về cách thức thanh toán các khoản thuế, phí liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm để xử lý vướng mắc này theo quy định định về pháp luật về thuế và quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14”

Nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 4732/NHNN-PC nêu trên là thống nhất với quy định pháp luật thuế và Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242