1. Công văn số 283/TCT-DNL ngày 25/01/2019 về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng là thành viên đứng đầu liên doanh, được liên doanh ủy quyền mua than từ Công ty Farlin năng lượng và hàng hóa Fze để giao hàng và phát hành hóa đơn GTGT cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 thì hàng hóa do Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng cung cấp cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Việc công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng xuất hóa đơn GTGT cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 với dòng thuế suất gạch chéo là chưa phù hợp với quy định về thuế GTGT. Công ty phải lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. Đối với thuế GTGT dầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh nói trên Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện và nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242