7. Công văn số 188/TCT-KK ngày 14/01/2019 về việc hoàn thuế GTGT

Trường hợp Công ty cổ phần Hằng Ngọc có số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa thì được Cơ quan Hải quan giải quyết theo theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Từ ngày 01/07/2016, thực hiện Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong thang hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế. Số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 và Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242