Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 về việc một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019  hướng dẫn các nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ, như:

– Nội dung trên HĐĐT;

– Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung;

– Định dạng HĐĐT;

– Các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;

– Sử dụng HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh;

– Sử dụng HĐĐT trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ;

– Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế;

– Xử lý hóa đơn có mã và không có mã khi có sai sót;

– Chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế;

– Xử lý sự cố khi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;…

Nội dung chi tiết xem tại cv đính kèm.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242