Công văn số 1816/TCT-QLN ngày 08/5/2020 về việc nợ thuế của Chi nhánh Nhà máy lọc hóa dầu Nam Việt

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Cần Thơ thì tính đến ngày 31/10/2019, Chi nhánh NVP nợ thuế GTGT, TTĐB và tiền chậm nộp là 103 tỷ đồng, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản và cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá tri sử dụng đối với Chi nhánh NVP.

Toàn bộ tài sản đã được cầm cố thế chấp tại ngân hàng BIDV, không thuộc diện kê biên theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, Công ty Nam Sông Hậu mua lại toàn bộ nợ của Công ty. Nam Việt – Công ty mẹ của Chi nhánh NVP, việc xử lý tài sản đang chờ ý kiến của Ngân hàng BIDV. Chi nhánh NVP không có tiền, tài sản do bên thứ ba nắm giữ nên không thể thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Chi nhánh NVP theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đồng thời, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với Ngân hàng BIDV để theo dõi tiến độ xử lý tài sản, có biện pháp đảm bảo thu được tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 42/2017/QH14, nếu có thông tin, điều kiện đề thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu được số tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định 129/2013/NĐ-CP.

Sau khi xử lý tài sản xong mà Chi nhánh NVP không có khả năng nộp thuế thì xem xét xử lý trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Quản lý thuế.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242