Công văn số 1834/TCT-CS ngày 08/5/2020 về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án khu đô thị trong khu kinh tế

Tại số thứ tự 16 và số thứ tự 55, Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định: Các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cát Hải; Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ) thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 01/01/2012 – ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 có hiệu lực thi hành, đất của dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư từng thời kỳ.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242