Công văn số 3795/TCT-CS ngày 23/9/2019 về việc nộp lệ phí môn bài và thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh không kinh doanh

Căn cứ Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài thì doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và chi nhánh của doanh nghiệp đều là người nộp lệ phí môn bài; Công ty TNHH Phúc Vĩnh không thuộc trường hợp miễn lệ phí môn bài.

Căn cứ Khoản 3 Điều 4, Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh theo đúng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, hoặc một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh khác doanh nghiệp có trụ sở chính, nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Tiết c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242