6. Công văn số 718/TCT-DNL ngày 05/03/2019 về việc thực hiện kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm Note 7 bị trả lại

Trường hợp số sản phẩm Note 7 bị lỗi, hàng thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất mà SEVT-S đã thu hồi và bồi hoàn cho người dùng cuối là khách hàng cá nhân theo chương trình thu hồi sản phẩm Note 7 của SEVT và đã đủ điều kiện được phép điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra theo hướng dẫn tại công văn số 2986/TCT-DNL ngày 07/7/2017 của Tổng cục Thuế, SEVT-S thực hiện xuất 01 hóa đơn làm căn cứ để điều chỉnh giảm số thuế GTGT thầu ra của số sản phẩm Note 7 nêu trên vào kỳ tính thuế SEVT-S lập hóa đơn điều chỉnh. Số thuế GTGT đầu ra được phép điều chỉnh giảm của số sản phẩm Note 7 mã thu hồi không được vượt quá số thuế GTGT đầu ra xác định tại thời điểm SEVT-S bán sản phẩm Note 7 cho nhà phân phối, đại lý.

Hóa đơn điều chỉnh phải thể hiện được các thông tin sau đây: loại sản phẩm, số lượng, đơn giá sản phẩm bị trả lại theo giá chưa có thuế GTGT (là giá sản phẩm Note 7 chưa có thuế GTGT tại thời điểm SEVT-S bán cho nhà phân phối, đại lý), tổng giá trị sản phẩm bị trả lại, tổng số tiền thuế GTGT tương ứng, trên hóa đơn ghi rõ sản phẩm thu hồi từ các khách hàng gián tiếp là cá nhân theo chương trình thu hồi sản phẩm Note 7 của SEVT.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242