Công văn số 4822/TCT-CS ngày 22/11/2019 về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

Trường hợp nếu Công ty Cổ phần sợi EIFFEL thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp An Ninh (thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, được đầu tư tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục II, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ), thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại cả hai văn bản quy phạn pháp luật do cùng một cơ quan ban hành (Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ), nay Công ty mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau theo quy định tại Điều 156, Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 nêu trên.

Ngoài ra, về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ  tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của Công ty cổ phần sợi EIFFEL, đề nghị căn cứ vào chính sách pháp luật và hồ sơ cụ thể, phối với với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242