Công văn số 3330/TCT-CS ngày 21/8/2019 về việc xuất hóa đơn bán tài sản kê biên

a) Trường hợp bán tài sản tịch thu theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và tài sản được xác định thuộc tài sản công thì sử dụng Hoá đem bán tài sản công do Bộ Tài chính in theo Mẫu số 08/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

b) Trường hợp bán tài sản bị kê biên theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và tài sản được xác định vẫn thuộc doanh nghiệp (là đối tượng bị cưỡng chế) thì sử dụng hoá đơn lẻ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan cả thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hoá đơn giá trị gia tăng.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242