Theo Cục Thống kê Đồng Nai, hàng năm số lượng  doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn xấp xỉ 10 ngàn tỷ đồng, vì vậy nhu cầu cần sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh thành lập mới cũng như cần  Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai trong quá trình hoạt động của DN rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu đó Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai tại công ty Minh Châu uy tín sẽ giúp quý Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tiền bạc. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, và đội ngũ nhân viên Minh Châu kinh nghiệm sẽ giúp anh chị thực hiện công việc một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi nhất nhất.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai
Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 1. Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 2. Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 3. Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 4. Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 5. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 6. Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 7. Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 8. Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 9. Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 10. Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

Thủ tục tại Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, Công ty bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại: Phòng đăng ký kinh doanh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Công ty thực hiện nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn, Công ty lựa chọn hình thức nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc thông qua chữ ký số.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thay đổi tên doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp liên hệ chặt chẽ với thương hiệu, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do đó khi thay đổi tên doanh nghiệp, công ty cần chú ý thay đổi các nội dung cơ bản sau:
 • Thay đổi thông tin liên quan đến Văn bằng đăng ký nhãn hiệu;
 • Thay đổi thông tin trên các Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh: Giấy phép kinh doanh lữ hành, Giấy phép xuất khẩu lao động, Giấy phép an ninh trật tự, Giấy phép kinh doanh vận tải…
 • Thay đổi thông tin về chữ ký số, hóa đơn, thông tin đăng ký bảo hiểm của doanh nghiệp;
 • Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Thông báo với các đối tác, lập phụ lục hợp đồng…
 • Thay đổi biển công ty

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty khi thay đổi ngành nghề kinh doanh cần chú ý thực hiện các nội dung sau:

 • Kiểm tra các điều kiện đối với các ngành nghề kinh doanh;
 • Trước khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh hoặc cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

 • Theo Luật Doanh nghiệp 2020 các doanh nghiệp được giảm vốn khi đáp ứng điều kiện và chỉ được giảm theo tỷ lệ phần trăm đang sở hữu. Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
 • Các doanh nghiệp được phép tăng vốn theo nhu cầu và phải thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp vốn. Chú ý: Doanh nghiệp góp đủ vốn tăng sau đó làm thủ tục thay đổi tại Sở Kế hoạch đầu tư. Việc góp vốn bằng chuyển khoản là bắt buộc nếu thành viên, cổ đông công ty là pháp nhân; đối với cá nhân nếu có thể thực hiện góp vốn qua tài khoản càng tốt nhưng không bắt buộc.

Thay đổi cơ cấu vốn góp, cơ cấu thành viên doanh nghiệp

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp của doanh nghiệp cần chú ý các nội dung sau:

 • Việc chuyển nhượng cần chú ý tới vốn tối thiểu để trở thành người đại diện pháp luật hoặc trường hợp tăng thêm thành viên góp vốn thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có điều kiện đối với ngành nghề yêu cầu thành viên/cổ đông công ty giữ tỷ lệ tối thiểu hoặc chứng chỉ hành nghề như kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán,…
 • Khi doanh nghiệp chuyển nhượng sẽ phát sinh liên quan đến việc kê khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn và nghĩa vụ nộp thuế nếu có lãi.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì hiện nay, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có thể vì những lý do chủ quan hoặc khách quan, doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật, do đó cần chú ý các nội dung sau:

Kiểm tra các trường hợp không thay đổi được người đại diện: Trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế thì doanh nghiệp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật; Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp; Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp không được thực hiện đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật; Cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty.

TRÌNH TỰ , THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH DIỄN RA NHƯ SAU:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Bước này chỉ áp dụng với doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính khác quận, khác tỉnh. Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty cần xác nhận nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế cũ. Sau khi được cơ quan thuế cấp giấy xác nhận, doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. 

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hà Đô, Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai  sẽ tư vấn về quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi. Đồng thời, đội ngũ chuyên viên tại đây sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo bộ hồ sơ và gửi lại cho khách hàng ký duyệt.

Nếu khách hàng tự chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh thì nội dung chuẩn bị tương ứng với phần trên đã đề cập.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp được nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời cấp cho doanh nghiệp một trong các giấy tờ pháp lý sau:

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai
Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Để việc thực hiện diễn ra theo đúng trình tự, tránh sai sót gây mất thời gian và vướng phải những rắc rối không đáng có, khi có nhu cầu cần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp thông thường sẽ thuê các đơn vị dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai thông qua dịch vụ của công ty Luật Minh Châu, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để Luật Minh Châu soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi công việc còn lại sẽ do Luật Minh Châu thực hiện toàn bộ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Minh Châu để được hỗ trợ tốt nhất!

Hotline : 0937967242-0937603786

Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai trọn gói >>>> Tại đây

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242