Thành phố Biên Hòa hiện đang là Đô thị loại I tại vùng Đông Nam Bộ, và là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực kinh tế phía Nam nước ta. Điều khiến thành phố này nhận được khá nhiều sự quan tâm là nơi đây vùng kinh tế lớn của Biên Hòa và nơi tập trung nhiều KCN, kinh doanh dịch vụ . Vì vậy nhu cầu cần sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới cũng như cần  Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa trong quá trình hoạt động của DN rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu đó Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa tại công ty Minh Châu uy  tín sẽ giúp quý Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tiền bạc. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, và đội ngũ nhân viên Minh Châu kinh nghiệm sẽ giúp anh chị thực hiện công việc một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi nhất nhất.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa
Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 1. Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 2. Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 3. Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 4. Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 5. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 6. Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 7. Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 8. Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 9. Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 10. Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Những trường hợp thay đổi không cần nộp lên sở KHĐT hoặc phải nộp Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa sẽ tư vấn chi tiết cụ thể sau:

A-Các trường hợp dưới đây cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư:

Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);

Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).

Thay đổi trụ sở chính của công ty;

Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;

Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;

Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;

Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…

Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

B-Các trường hợp không phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lên Sở Kế hoạch và đầu tư

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập;

Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN:

Một số câu hỏi liên quan đến việc thay đổi giấy phép Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa sẽ tư vấn cụ thể sau:

 1. Thay đổi cổ đông sáng lập có phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh?

Đối với công ty cổ phần khi thay đổi, chuyển nhượng cổ đông công ty không phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định). Tuy nhiên, Cổ đông, công ty phải có đủ hồ sơ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân cho hoạt động chuyển nhượng cổ phần.

 1. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh có phải đóng dấu?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 1. Đã là Giám đốc công ty cổ phần có được làm tiếp giám đốc công ty khác?

Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty cổ phần không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác để phù hợp với nhu cầu thuê giám đốc, tổng giám đốc của các doanh nghiệp hiện nay. Trừ trường hợp giám đốc, tổng giám đốc công ty đại chúng.

 1. Công ty hoạt động bao nhiêu năm thì được giảm vốn?

Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho, thành viên, cổ đông thì được giảm vốn.

 1. Thời hạn góp đủ vốn khi thay đổi tăng vốn điều lệ?

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Do đó khi tăng vốn, doanh nghiệp phải góp đủ vốn tăng sau đó làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

 1. Thay đổi trụ sở có cần khắc lại dấu pháp nhân?

Pháp luật không có quy định bắt buộc về việc thay đổi địa chỉ khác quận phải khắc lại dấu pháp nhân. Tuy nhiên, trường hợp con dấu có thể hiện quận cũ, doanh nghiệp nên khắc lại dấu cho phù hợp với địa chỉ trụ sở ở quận mới.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa
Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa

Công ty luật Minh Châu về Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.

Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.

Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;

Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

Tư vấn và xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

Khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa thông qua dịch vụ của công ty Luật Minh Châu, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để Luật Minh Châu soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi công việc còn lại sẽ do Luật Minh Châu thực hiện toàn bộ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Minh Châu để được hỗ trợ tốt nhất!

Hotline : 0937967242-0937603786

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Đồng NAI >>>>> Tại đây

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời
  error:
  GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242