Khi doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ chi nhánh, VPĐD.  Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục về thay đổi địa chỉ chi nhánh, VPĐD. Minh Châu trình bày các bước Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD đầy đủ và chi tiết nhất như sau.

Thành phần hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh bao gồm:

 • Thông báo về việc thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
  Trường hợp làm thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:
 • –      Khi nhận được Thông báo thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD hợp lệ.
 • –      Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Trường hợp thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:
 • –      Khi nhận được Thông báo thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

 1. Trình tự thực hiện:
 • Lưu ý: Trước khi đăng ký thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD,văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Trường hợp thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:
 • –      Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Trường hợp thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:
 • –      Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.
 • (Quy định tại Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).
 1. Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật gửi thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD trực tiếp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết:
  Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin liên quan đến việc thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh,VPĐD. Quý khách vui lòng liên hệ Minh Châu để được tư vấn chi tiết.

Hotline: 0937967242 -0937603786

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242