Về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần, Luật Minh Châu sẽ Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần đầy đủ và chi tiết nhất .
1. Về hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần.Thành phần hồ sơ:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
2. Trình tự thực hiện 
– Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần.Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
– Trong hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
– Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần hướng dẫn trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có:
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.
Lưu ý: Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần lưu ý trong Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần hướng dẫn trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có:
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.
– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
– Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần
·       Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
·       Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.
(Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Lệ phí:
+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Hotline: 0937967242 -0937603786

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242