5. Công văn số 1004/TCT-CS ngày 25/03/2019 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH MTV Nha Khoa Sài Gòn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nha khoa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, số thuế giá từ đầu,vào sử dụng cho dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng không được kê khai, khấu trừ.

Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, thu của người tiêu dùng cuối cùng. Trường hợp khách hàng của Công ty TNHH MTV Nha Khoa Sài Gòn đã thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu ra thì Công ty thực hiện khai, nộp số thuế GTGT đã thu của khách hàng vào ngân sách nhà nước.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242