1. Công văn số 566/TCT-DNL ngày 22/02/2019 về khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Trường hợp Cảng Đà Nẵng có TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu, đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành. Việc trích khấu hao TSCĐ được căn cứ từ ngày Cảng Đà Nẵng thực hiện ghi sổ hạch toán tăng TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242