Công văn số 3556/TCT-CS ngày 09/9/2019 về kiến nghị của Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu về thực hiện hóa đơn điện tử

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2947/TCT-CS ngày 29/07/2019 trả lời Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu.

Theo đó, trường hợp ngày lập hóa đơn điện tử thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và phải có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC là hóa đơn điện tử hợp phát Cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242