3. Công văn số 2333/TCT-CS ngày 07/6/2019 về thuế GTGT

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện về điều kiện về việc góp đủ Vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật, đáp ứng điều kiện đối với ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn về việc góp vốn điều lệ của Công ty TNHH Jyn Yang đã phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư và hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam hay chưa? Trên cơ sở ý kiến của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn, tình hình thực tế tại doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Bình Phước xử lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư nêu trên của Công ty TNHH Jyn Yang theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242