6. Công văn số 2009/TCT-CS ngày 21/5/2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Avery Dennision RIS Việt Nam

Từ năm 2009, pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế TNDN không có quy định về di chuyển địa điểm dự án đầu tư hay về ưu đãi bảo lưu ưu đãi khi doanh nghiệp di chuyển địa điểm kinh doanh.

Trước 01/01/2014, pháp luật thuế TNDN xét ưu đãi thuế TNDN theo đối tượng là doanh nghiệplcơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư. Từ 01/01/2014, ưu đãi thuế TNDN xét theo đối tượng là dự án đầu tư, không phụ thuộc vào việc thành lập/thay đổi pháp nhân để thực hiện dự án đó. Do đó, mặc dù trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Avery Dennision RIS Việt Nam (Công ty) chỉ thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng trên thực tế, Công ty đã thay đổi dự án đầu tư (hoạt động tại địa bàn tỉnh/thành phố khác và chấm dứt hoạt động của dự án cũ tại Bình Dương) nên không thuộc diện áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Liên quan đến vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp do chuyển địa điểm của Công ty TNHH Avery Dennision RIS Việt Nam trong năm 2016 từ Khu công nghiệp VSIP – tỉnh Bình Dương sang Khu công nghiệp Long Hậu – tỉnh Long An trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã có công vằn số 2132/TCT-CS ngày 22/5/2017 và công văn số 3026/TCT-CS ngày 10/7/2017 gửi Công ty và Cục Thuế tỉnh Long An.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242