2. Công văn số 129/TCT-CS ngày 10/01/2019 về việc ghi nợ tiền sử dụng đất

Pháp luật hiện hành đã có quy định số tiền sử dụng đất ghi nợ là số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, không căn cứ hạn mức đất tại địa phương như ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và trường hợp này không có quy định hạn chế số lần được ghi nợ tiền sử dụng đất mà hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định, có khó khăn về tài chính và có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện các thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242