4. Công văn số 2294/TCT-CS ngày 05/6/2019 về việc giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ (gồm có trường hợp Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty).

Theo trình bày của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai tại Công văn số 025/2019/CV-TTCĐN ngày 25/02/2019 thì Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sáp nhập vào Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu và lựa chọn phương án chuyển đổi Công ty từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH MTV với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thì khi Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trước đây thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm b Khoản 18 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC nêu trên.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242