3. Công văn số 2287/TCT-CS ngày 05/6/2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13 (sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12), trường hợp doanh nghiệp đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi.

Về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp đang đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN và có thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản, Bộ Tài chính có hướng dẫn tại công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017 theo nguyên tắc lựa chọn ưu đãi có lợi nhất quy định tại Luật thuế TNDN nêu trên; Tổng cục Thuế có công văn số 4008/TCT-CS ngày 17/10/2018 gửi Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ sản phẩm nông sản, thủy sản mới qua sơ chế.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242