2. Công văn số 2260/TCT-CS ngày 04/6/2019 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên (MTV) Hội Trinh thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH MTV với mã số thuế, vốn chủ sở hữu và chủ sở hữu không thay đổi, Công ty TNHH MTV Hội Trinh sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp tư nhân Hội Trinh thì theo đó số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của doanh nghiệp tư nhân Hội Trinh được Công ty TNHH MTV Hội Trinh kế thừa và tiếp tục chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ sang khấu trừ kỳ sau nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242